Nekklachten: vanuit een academische en klinische invalshoek

29-30 November 2019
08.30 – 17.00